Fotografia lotnicza

Fotografia lotnicza
Firma ARCHINFO oferuje usługi związane z wykonywaniem fotografii lotniczej oraz jej przetwarzania nie tylko dla celów archeologii, ale również na potrzeby innych dziedzin i branż.

Fotografia lotnicza to usługa kierowana zarówno do archeologów prowadzących badania wykopaliskowe, jak też do firm i instytucji korzystających z zobrazowań lotniczych i danych przestrzennych w postaci ortofotomap.

Pracownia ARCHINFO korzysta z oryginalnego, profesjonalnego oprogramowania do pozyskiwania i obróbki danych przestrzennych. Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych fotografii i ortofotomap oraz wykonanie każdego zlecenia w ustalonym terminie, oczywiście jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają. Bazujemy na wiedzy i doświadczeniu zdobytym w ramach realizacji zleceń związanych głównie z archeologią, ochroną i konserwacją zabytków, ale również m.in. z branżą budowlaną.

1. Wykonywanie zdjęć lotniczych

Zdjęcia pozyskujemy za pomocą bezzałogowego statku powietrznego (UAV). Wykonanie tej usługi w dużej mierze zależy od warunków atmosferycznych, które mają ogromny wpływ na jakość wykonanych fotografii oraz w ogóle możliwość ich wykonania.

2. Opracowywanie ortofotomap

Ortofotomapa, inaczej fotomapa to mapa, której treścią jest przedstawienie aerofotograficzne, czyli przetworzone zdjęcia wykonane z powietrza, przedstawione w nawiązaniu do układu współrzędnych geograficznych.
Ortofotomapy wykonujemy na podstawie zdjęć samodzielnie wykonanych lub przekazanych przez zleceniodawcę (o ile zostały poprawnie wykonane). Istnieje również możliwość stworzenia ortofotomapy na podstawie fotografii archiwalnych.

Zobrazowania lotnicze (fotografia lotnicza) przetwarzamy i opracowujemy w oryginalnym, profesjonalnym oprogramowaniu do fotogrametrii cyfrowej.

3. Rektyfikacja zdjęć lotniczych

Rektyfikacja, inaczej prostowanie – w przypadku fotografii lotniczej dotyczy „wyprostowania” zdjęcia ukośnego wykonanego najczęściej z samolotu poprzez korektę geometryczną oraz wpasowanie w punkty osnowy geodezyjnej. Istnieje również możliwość wykonania rektyfikacji zdjęć archiwalnych, o ile zostaną one udostępnione w odpowiedniej rozdzielczości.

4. Interpretacja zdjęć lotniczych

Wykonujemy analizy fotografii lotniczej pod kątem lokalizowania tzw. wyróżników wegetacyjnych, które mogą świadczyć o występowaniu stanowisk i obiektów archeologicznych. Obserwacja „z lotu ptaka” pozwala na rejestrację niewidocznych z powierzchni ziemi różnic w porastającej dany teren roślinności lub w morfologii terenu.

Usługi fotografii lotniczej wyceniane są indywidualnie w zależności lokalizacji i powierzchni terenu. W sprawie wyceny skontaktuj się bezpośrednio w dziale Kontakt.