Dokumentacja fotogrametryczna

Dokumentacja fotogrametryczna
Firma ARCHINFO oferuje wykonywanie cyfrowej dokumentacji fotogrametrycznej zabytków archeologicznych i obiektów architektury zabytkowej.

Fotogrametria polega na wykonywaniu pomiarów na podstawie zdjęć. Jej wynikiem są ortofotomapy, ortofotoplany czy też modele 3D, które stanowią nowoczesną formę dokumentacji cyfrowej (dokumentacja fotogrametryczna).

Ten rodzaj dokumentacji ma zastosowanie najczęściej w przypadku skomplikowanych obiektów archeologicznych (piece, groby, studnie i in.) oraz elewacji zabytkowych budynków, natomiast bardzo często w ten sposób dokumentuje się całe obszary badań i inwentaryzuje całe budynki.

Dokumentacja fotogrametryczna często przyspiesza prace badawcze i w wielu przypadkach pozwala na powrót do analizy zabytków już po ich eksploracji, a w przypadku architektury np. po otynkowaniu czy przebudowaniu ścian. Ten typ dokumentacji pozwala również na odczytanie inskrypcji, rytów oraz nieczytelnych i zatartych napisów na różnych powierzchniach (np. nagrobki, tablice) poprzez analizę modelu fotogrametrycznego.

Dokumentacja fotogrametryczna wykonywana jest zgodnie ze standardami dokumentacji oraz wymaganiami i oczekiwaniami zleceniodawcy.

Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanej grafiki, dokładność, zgodność ze standardami międzynarodowymi i wykonanie każdego zlecenia w ustalonym terminie. Bazujemy na wiedzy i doświadczeniu zdobytym podczas wykonywania dokumentacji dla zleceniodawców polskich i zagranicznych.
Usługi dokumentacji fotogrametrycznej wyceniane są indywidualnie w zależności rodzaju i rozmiarów dokumentowanego obiektu oraz formatu końcowego. W sprawie wyceny skontaktuj się bezpośrednio w dziale Kontakt.