Dokumentacja zabytków ruchomych

Dokumentacja zabytków ruchomych
Firma ARCHINFO oferuje wykonywanie cyfrowej dokumentacji zabytków ruchomych.

Jedną z głównych specjalizacji firmy jest nowoczesna, cyfrowa dokumentacja zabytków ruchomych. Wykonywana jest ona w formie grafiki rastrowej i wektorowej oraz 3D, w zależności od potrzeb zleceniodawcy.

Usługa jest kierowana przede wszystkim do jednostek muzealnych przyjmujących w depozyt zabytki ruchome, jak również do firm i instytucji, które pozyskują zabytki podczas prowadzonych prac archeologicznych.

Dokumentacja wykonywana jest zgodnie ze standardami dokumentacji archeologicznej oraz wymaganiami i oczekiwaniami zleceniodawcy.

W ofercie znajduje się 5 rodzajów dokumentacji, od nawiązującej do tradycyjnych metod dokumentacji rysunkowej do tworzonej przy pomocy ortofotografii i fotoskanu 3D.

1. Dokumentacja rysunkowa

Tradycyjna dokumentacja zabytków w formie rastrowej lub wektorowej grafiki cyfrowej. W zależności od potrzeb może być monochromatyczna (odcienie szarości) lub kolorowa z uwzględnieniem cieniowania. Zbiory zabytków finalnie przedstawione są w formie tablic w odpowiedniej skali.

Dokumentacja jest wykonywana na podstawie przesłanych/dostarczonych zabytków ruchomych, jak również na podstawie archiwalnej i współczesnej, ręcznej dokumentacji rysunkowej (digitalizacja).

2. Dokumentacja fotograficzna

Zdjęcia zabytków są wykonywane w technice fotografii bezcieniowej przy zastosowaniu odpowiedniego, profesjonalnego sprzętu fotograficznego i oświetleniowego. W zależności od potrzeb stosowane są różnej wielkości przymiary i tła fotograficzne.

W ramach usługi wykonywana jest również obróbka graficzna wykonanych zdjęć. Fotografie mają dużą rozdzielczość i najwyższą jakość, na życzenie klienta istnieje możliwość udostępnienia również plików RAW do dalszej obróbki.

3. Dokumentacja ortofotograficzna

Zabytki ruchome przedstawione są w formie tablic w odpowiedniej skali zgodnie ze standardami dokumentacji z tą różnicą, iż mają charakter kolorowych ilustracji z cechami metrycznymi.

Wykonane są na podstawie fotografii cyfrowej, przekształconej i skalowanej tak, aby nie posiadała zniekształceń optycznych i perspektywicznych.

4. Dokumentacja 3D

Dokumentacja zabytków w formie modeli 3D wykonywana jest w technice fotogrametrii cyfrowej, w formie fotoskanów. Takim przedstawieniom zabytków również nadaje się cechy metryczne lub przymiary i przedstawia w odpowiedniej skali.

To nowoczesny, uniwersalny i bardzo przystępny dla odbiorcy sposób prezentacji zabytków archeologicznych w prezentacjach i kioskach multimedialnych, jak również na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

Tablice zabytków wyceniane są w zależności od sposobu i formy dokumentacji, rodzaju zabytków oraz ich ilości. Modele 3D wyceniane są indywidualnie w zależności od typu zabytku i jego rozmiarów. W sprawie wyceny skontaktuj się bezpośrednio w dziale Kontakt.