Dane przestrzenne i wysokościowe

Dane przestrzenne i wysokościowe
Firma ARCHINFO oferuje usługi związane z pozyskiwaniem, opracowywaniem i wizualizacją cyfrowych danych wysokościowych i przestrzennych nie tylko dla celów archeologii, ale również na potrzeby innych dziedzin i branż.

Usługa ta kierowana jest w szczególności do firm i instytucji korzystających z map, zobrazowań lotniczych i baz danych jakimi są dane przestrzenne.

Pracownia ARCHINFO korzysta z oryginalnego, profesjonalnego oprogramowania do pozyskiwania i obróbki danych takich jak dane przestrzenne. Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych map, planów i wizualizacji, zgodność z międzynarodowymi standardami i wykonanie każdego zlecenia w ustalonym terminie. Bazujemy na wiedzy i doświadczeniu zdobytym w ramach realizacji zadań dla zleceniodawców polskich i zagranicznych.

1. Pozyskiwanie danych przestrzennych

Dane pomiarowe pozyskujemy za pomocą urządzeń pomiarowych bezpośrednio w terenie lub w formie cyfrowej korzystając z danych m.in. centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz innych danych udostępnianych na serwerach polskich i zagranicznych.

2. Przygotowywanie map i planów na urządzenia mobilne

Moduły GPS i usługi geolokacyjne stały się tak powszechne, że prawie każdy ma do nich dostęp na co dzień za pomocą smartfona czy tabletu. Różnorodne aplikacje mobilne pozwalają nam na korzystanie z dowolnych map, nawet takich, które sami stworzyliśmy czy też map historycznych i archiwalnych.

Oferujemy opracowanie dowolnych planów i map w formie rastrowej lub wektorowej w formacie kompatybilnym z popularnymi aplikacjami mapowymi na system Android, takimi jak GoogleMaps, OruxMaps, Locus Map czy OziExplorer (Androzic).

Korzystanie z aplikacji z mapami offline pozwala na nawigowanie i pomaga w orientacji w terenie. Znajdują one zastosowanie m.in. na wielkopowierzchniowych terenach budowy czy w rolnictwie.

3. Opracowywanie map i planów

Za pomocą oprogramowania CAD i GIS opracowujemy dane przestrzenne w postaci map i planów do zastosowań nie tylko w dziedzinie archeologii, a również na potrzeby wielu innych branż takich jak budownictwo, leśnictwo, rolnictwo i in.

4. Georeferowanie zdjęć, planów i map archiwalnych

Starym mapom i fotografiom lotniczym zostają nadane współrzędne geograficzne, dzięki czemu mogą one zostać później osadzone na dowolnej innej prezentacji przestrzennej terenu. Pozwala to na lokalizację dróg, budynków, cieków wodnych i innych obiektów, które już dzisiaj nie istnieją, bądź znacząco zmieniły swój kształt, rozmiar czy przebieg.

5. Przetwarzanie i wizualizacja danych z różnych urządzeń pomiarowych

Usługa dotyczy „surowych” danych pomiarowych pochodzących z urządzeń służących do:

  • precyzyjnych pomiarów geodezyjnych (odbiorniki GPS RTK, tachimetry elektroniczne Total Station)
  • naziemnego i lotniczego skaningu laserowego (skaner 3D, LIDAR)
  • geofizycznych metod prospekcji (np. georadar, gradiometr)