Czernina – rewitalizacja wieży kościoła ewangelickiego

Czernina – rewitalizacja wieży kościoła ewangelickiego

W grudniu 2019 r. miała miejsce rewitalizacja wieży dawnego kościoła ewangelickiego w Czerninie (gm. Góra, woj. dolnośląskie). Jej celem było przeznaczenie tego miejsca na punkt widokowy.

W związku z pracami archeologicznymi przy tej inwestycji po prawie dwóch latach ARCHINFO powróciło do Czerniny. Wcześniej, w 2018 roku prowadziliśmy badania na czernińskim rynku w związku z jego rewitalizacją i nowym zagospodarowaniem jego przestrzeni.

   

Pierwsze wzmianki o miejscowości Czernina pochodzą z XIII w. O pierwszym kościele wzmiankowano w 1305 r., a obecna gotycka świątynia pochodzi z początku wieku XV.

Jeden z właścicieli Czerniny –Albrecht von Lestwitz wzniósł w 1742 roku obok murowanego kościoła katolickiego pw. św. Wawrzyńca drewniany zbór ewangelicki w konstrukcji szachulcowej. W końcu XIX wieku do protestanckiego domu modlitwy dobudowano ceglaną, siedmiokondygnacyjną wieżę. Tylko ta część budowli przetrwała do dziś, pozostała część została rozebrana w latach 60. XX w.

Podczas prac badawczych o charakterze archeologiczno-architektonicznym zarejestrowano fragment muru fundamentowego frontowej ściany kościoła. Pozwoliło to w zestawieniu z zachowanymi źródłami ikonograficznymi i analizą elewacji wieży na wysuniecie tezy, iż pierwotnie była to budowla w całości szachulcowa, natomiast w XIX w. wraz z wieżą dobudowano do niej również ceglaną elewację frontową w stylu neogotyckim. Jej ślady (strzępia) widoczne są do dziś na ścianach wieży. Została ona wyburzona wraz z resztą nawy świątyni.

Wieża, która pozostała jedynym świadectwem istnienia luterańskiej świątyni zacznie pełnić teraz funkcję punktu widokowej na piękny krajobraz pogranicza Dolnego Śląska i Wielkopolski.